Čl. XV Závěr

Čl. XV Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanovením zákona č. 513 / 1991 Sb. (obchodního zákoníku).

2. Znění těchto VOP se stává pro smluvní strany závazné uzavřením Smlouvy o zajištění překladů, jazykových korektur a tlumočení.

3. Smlouva o zajištění překladů, jazykových korektur a tlumočení mezi objednavatelem a dodavatelem je považována za uzavřenou odesláním objednávky objednavatelem a potvrzením této objednávky dodavatelem.

4. Ve smyslu § 273 zákona č. 513 / 1991 Sb. (obchodního zákoníku) jsou tyto VOP považovány za Všeobecné obchodní podmínky firmy ALFA CZ Překladatelský servis - Ing. Michal Hamrle, a jsou platné ode dne 1.3. 2007.

 

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku