Čl. XII Zvláštní ust.

Čl. XII Zvlášní ustanovení

1. Objednavatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu dodavatele nebude kontaktovat jeho překladatele nebo tlumočníky.

2. Pokud se souhlasem dodavatele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem či tlumočníkem dodavatele, zavazuje se objednavatel neprojednávat s nimi záležitosti, týkající se obchodních podmínek zakázky.

3. V případě porušení povinností, výyplývajících pro objednavatele z odst. 1 a 2 tohoto článku, je objednavatel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena.

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku