Čl. VIII Platba

Čl. VIII Platební podmínky

1. Odevzdáním hotového překladu, jazykové korektury nebo provedením tlumočení dle objednávky vzniká dodavateli vůči objednavateli nárok na úhradu ceny za uskutečněné plnění a vystavení daňového dokladu (faktura nebo příjmový doklad).

2. Objednavatel je povinen uhradit částku daňového dokladu včetně DPH v plné výši, a to ke dni uvedenému na daňovém dokladu vystaveném dodavatelem.

3. Při prodlení s placením je objednavatel povinen uhradit dodavateli smluvní penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Při opožděné platbě je částka uhrazená objednavatelem nejdříve započtena na úhradu penále z prodlení a zbývající část na úhradu ceny za uskutečněné plnění.

5. Dodavatel je v případě první zakázky objednavatele nebo u rozsáhlejších zakázek oprávněn již při zadání zakázky vystavit objednavateli zálohovou fakturu, splatnou ke dni uvedenému na faktuře.

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku