Čl. I Úvod

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky dodavatele (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění překladů, jazykových korektur a tlumočení, uzavřené mezi objednavatelem a dodavatelem, a jsou pro obě smluvní strany závazné.

2. Smluvní vztah (smlouva) ve věci zajišťování překladů, jazykových korektur a tlumočení mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká zasláním písemné objednávky objednavatelem a jejím písemným potvrzením dodavatelem, a to emailem, faxem či obyčejnou poštou nebo předáním objednávky objednavatelem osobně.

3. Smlouvou o zajištění překladů, jazykových korektur a tlumočení je každá objednávka objednavatele potvrzená dodavatelem.

4. Pokud dodavatel potvrdí objednavateli objednávku bez výhrad, platí co do rozsahu služby, způsobu provedení, dodací lhůty a ceny podmínky uvedené v objednávce. Má-li dodavatel k objednávce výhrady (např. brzký termín dodání překladu) nebo potřebuje doplňující údaje (např. nejasné místo tlumočení), uvede to v potvrzení objednávky. Dodavatel nezačne na zakázce (překladu či tlumočení) pracovat, dokud neobdrží od objednavatele souhlas s výhradami vůči objednávce.

5. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku