Tlumočení

Všichni naši tlumočníci mají více než 10 let praxe s daným typem tlumočení a pro Vaši zakázku jsou vybíráni nejen podle jazykové kombinace, ale i podle toho, s jakým oborem mají největší zkušenosti. U každého tlumočení Vám garantujeme jeho smyslovou správnost. Naši tlumočníci se na všechny druhy tlumočení důkladně připravují, proto nám dodejte nejpozději 2 dny před zahájením tlumočení Vám dostupné podkladové materiály. Pokud žádné nemáte, pošlete nám alespoň odkaz na webové stránky firmy, jejíž problematika je předmětem tlumočení.

Druhy tlumočení

- konsekutivní běžné
- konsekutivní konferenční
- konsekutivní se soudní doložkou
- simultánní kabinové
- simultánní šušotáž

Konsekutivní tlumočení

Při konsekutivním tlumočení řečník pronese několik vět, které tlumočník během krátké pauzy přetlumočí. Konsekutivní tlumočení trvá déle, než tlumočení simultánní, ale je levnější a většinou zde stačí jeden tlumočník.

a) běžné

Běžné konsekutivní tlumočení probíhá v jednacích místnostech nebo přímo v terénu. Patří sem např. obchodní jednání či pracovní schůzky s menším počtem účastníků.

b) konferenční

Konferenční konsekutivní tlumočení probíhá v sále, většinou s použitím mikrofonu. Patří sem např. přednášky, různé prezentační akce, výstavy na veletrzích nebo školení s větším počtem účastníků.

c) se soudní doložkou

Soudní konsekutivní tlumočení provádí tlumočník se soudní doložkou. Patří sem např. tlumočení valných hromad, notářských zápisů, svateb, závěrečných zkoušek v autoškole či jiných akcí s účastí cizinců.

Simultánní tlumočení

Při simultánním tlumočení řečník hovoří bez přestávek, čímž se doba tlumočení zkracuje. Tlumočník překládá řečený text a současně poslouchá text nový. Při simultánním tlumočení sedí tlumočníci v kabině (kabinové tlumočení pro více posluchačů) nebo vedle člověka, kterému tlumočí (šušotáž pro jednoho posluchače). Toto tlumočení je náročnější na soustředění tlumočníka a tudíž i dražší, než tlumočení konsekutivní a musí na něj být vždy nasazeni 2 tlumočníci, kteří se v tlumočení střídají po cca 20 minutových intervalech.

a) kabinové

Kabinové simultánní tlumočení je vhodné např. pro konference, kongresy, přednášky, kde se tlumočí pro více posluchačů. Tlumočený projev je přenášen účastníkům pomocí přijímače a sluchátek. Pro tento typ tlumočení jsou potřeba dva tlumočníci, kteří se v kabině střídají po cca 20 minutách. Kromě tlumočníků Vám zajistíme také kabinu,sluchátka a další tlumočnickou techniku včetně případného ozvučení sálu.

b) šušotáž

Šušotáž nebo-li šepotáž je simultánní tlumočení, které se používá při tlumočení jednotlivcům. Posluchač sleduje přednášku v cizím jazyce a tlumočník, který sedí vedle něho, mu simultánně tlumeným hlasem překládá její průběh.

Další služby

• expresní zajištění tlumočníka
• zajištění tlumočníka do zahraničí
• zajištění tlumočnické techniky

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku