Titulky

Titulky jsou psaná verze filmového dialogu. Obsahují přepis řeči či nějak doplňují informace o právě sledované scéně z filmu. Mohou obsahovat buď překlad dialogů v cizím jazyce, nebo psaný záznam dialogu v jazyce stejném, který je určen pro diváky se sluchovými poruchami. Titulky jsou také často využívány pro průběžný překlad dramatických děl v cizím jazyce. Obvykle se objevují ve spodní části obrazovky nebo plátna. Na filmových festivalech se často zobrazují na odděleném displeji pod plátnem.
Samostatné titulky prostříhané mezi jednotlivé filmové obrazy v minulosti umožňovaly sdělení verbálních informací v ději němých filmů.

Překlad filmových titulků se výrazně liší od překladu pro dabing. V titulcích je nutno zachovat maximální stručnost a kondenzovat informace tak, aby byl divák psaným textem co nejméně zatížen, protože kromě přečtení textu titulků musí ještě zvládnout sledovat dění na zbytku obrazovky nebo plátna. Titulky by proto měly být "mluvné" a obsahovat jen nezbytně nutné informace. Neměly by obsahovat více než 10 znaků (včetně interpunkce) na jednu sekundu filmu. (převzato z Wikipedie.cz)

Text Vašeho dokumentárního, propagačního či jiného filmu, ať již je v mluvené nebo textové podobě (původní titulky), Vám přeložíme a zároveň Vám k němu vyrobíme kvalitní titulky ve specializovaném studiu.

Nabízíme titulky dvou druhů:

 


 

Cena obou verzí titulků je stejná, takže záleží pouze na Vaší volbě. Zkušený překladatel s literárními schopnostmi nejprve vyhotoví překlad, poté korektor provede korektura přeložených titulků. V této fázi je Vám koncept zaslán na kontrolu. Nakonec je text připraven pro výrobu titulků.

Jiný překladatel potom ve zvukovém studiu vybaveném moderními technologiemi titulky „zasází" na speciálně vybaveném počítači a zkontroluje, zda jsou bezchybně synchronizované s videem a zároveň stručné a výstižné. Délka titulků činí vždy maximálně 2 řádky na jeden obraz. Tím je zajištěna maximální kvalita a rychlost dodání našich Audio/Video služeb. Na závěr se titulky naformátují a celý film včetně titulků je Vám předán na DVD.

Pro dokonalost objednávky může být DVD potištěno podle Vašeho návrhu.

Při objednávce většího počtu kusů, Vám DVD rozmnožíme a dostate přesný počet nosičů.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

OBJEDNÁVKA

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku