Překladatelské agentury v ČR

Vysoké nároky agentur na překladatele

Překladatelské agentury využívají pro své zakázky ve většině případů externí překladatele a tlumočníky, kteří musí splňovat řadu podmínek. Měli by to být vysokoškolsky vzdělaní lidé s víceletou praxí s překlady či tlumočením v dané jazykové kombinaci a oboru. Lidé, kteří absolvují všechny přijímací testy u překladatelské agentury na výbornou. Tyto testy, jakož i kritéria jejich hodnocení si překladatelské agentury stanovují samy, a proto může být i úroveň kvality překladů a tlumočení u jednotlivých agentur různá.

Výběr vhodné překladatelské agentury

Základní předpoklad k zajištění kvalitního překladu či tlumočení a výběru té vhodné překladatelské agentury je striktní dodržování zásady, že pracovník překladatelské agentury musí zakázku zadat vhodnému překladateli. Pokud v této fázi zpracování zakázky dojde k chybě, nelze ji už většinou napravit. Překladatel musí být vhodný nejen oborově, ale jeho styl překladu musí odpovídat účelu použití překladu.

Obecně platí, že absolventi FF translatologie, kteří vystudují techniku překladu, se věnují zejména překladům knih, časopisů, marketingových článků, reklamních letáků a řečnických projevů, protože mají většinou správně zažitou techniku volného překladu a jsou zdatní i po stylistické stránce. Překladatelské agentury je pak angažují právě pro takové typy zakázek. Pro ostatní druhy překladů využívají překladatelské agentury oborově zkušené překladatele, např. absolventy ČVUT pro technické překlady, absolventy právnických fakult pro překlady smluv, absolventy VŠE pro překlady finančních a účetních dokumentů, absolventy  medicíny pro lékařské zprávy apod..

Pokud se překladatelské agentury nespecializují na jediný obor překladu či tlumočení, měly by usilovat o co největší koncentraci překladatelů a tlumočníků z co nejvíce jazyků a oborů, aby byly schopny klientovi pro danou zakázku vybrat co nejvhodnějšího překladatele či tlumočníka.

Jazyková korektura překladu od překladatelské agentury? Ano či ne?

U každého překladu by se měl příslušný pracovník překladatelské agentury zákazníka předem zeptat, k jakému účelu bude překlad sloužit. Pokud není překlad určen "pouze" pro vnitropodnikovou či soukromou komunikaci, je dobré si k překladu přiobjednat následnou jazykovou (gramatickou, terminologickou a mnohdy i stylistickou) korekturu rodilým mluvčím. Většina překladatelských agentur Vám ji za příplatek ráda provede. Nejedná se jen o další kontrolu práce překladatele, nýbrž o „uhlazení“ překladu profesionálním jazykovým korektorem, po jehož  zásahu je text čtivější. Překladatel se soustředí zejména na smyslovou a gramatickou správnost překladu, kdežto korektor se soustředí i na stylistiku.

U překladů do cizího jazyka je následně provedená jazyková korektura dobrá i proto, že ji vždy provádí rodilý mluvčí cílového jazyka. Tím je zaručeno, že překlad kontroluje i  rodilý mluvčí. Jazykové korektury rodilým mluvčím doporučujeme zejména u prezentačních překladů např. webových stránek či jiných propagačních materiálů firmy - tedy u textů, které budou číst vaši potenciální zákazníci.

Kontrola práce překladatelské agentury

Překladatelské agentury mají provádět důkladnou kontrolu překladatele či tlumočníka nejen při vstupních testech, ale i při namátkových kontrolách. Jedině tak je možné zajistit, aby agentura spolupracovala pouze s profesionály, kteří odvádějí dlouhodobě kvalitní práci. Jedině pravidelné kontroly práce překladatelů a tlumočníků, analýza jejich případných chyb a včasné přijímání nápravných opatření vedoucími pracovníky překladatelské agentury vede k trvalému zvyšování spokojenosti zákazníka.

Závěrečné shrnutí

Výber překladatelské agentury rozhodně není jednoduchý úkol a pravděpodobně ho nevyřešíte během hodiny, nicméně potřebujete-li překládat či tlumočit časteji, rozhodně si na výběr agentury čas najďete - ušetříte si mnoho starostí, peněz a času v budoucnu.

Pokud si místo překladatelské agentury vyberete služby konkrétního překladatele / tlumočníka, může se Vám stát nemusí se Vám toto rozhodnutí vyplatit. Ve většině případů bude cena překladatele či tlumočníka trochu nižší, nemáte však jistotu, zda se jedná o skutečně dobrého překladatele, protože jeho překlady žádný další profesionál neprověřoval. Také nemusí být pro Váš překlad tématicky zcela vhodný a v neposlední řadě nemusí mít vždy čas, aby vyhotovil Váš překlad v požadovaném termínu.

Profesionální překladatelská agentura Vám navíc kromě  výběru vhodného překladatele dokáže nabídnout i doplňující služby, jako např. přizpůsobení se Vámi dosud používané terminologii nebo  jazykovou / stylistickou korekturu přeloženého textu zkušeným jazykovým korektorem. Jazyková korektura má smysl zejména u překladů prezentačního charakteru.

Volba Vašeho dodavatele překladů je samozřejmě jen na Vás. Ať si však již vyberete nás či jiného dodavatele překladů, přejeme Vám při výběru šťastnou ruku.

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku