Kuchaře lze zaměnit za kohouta

Na práci tlumočníka je nejtěžší, že člověk nikdy přesně neví, co ho čeká.

Pro gymnazijní učitelku Jitku Panuškovou je angličtina druhým mateřským jazykem. Proto není divu, že si občas vymění profese. Pedagogiku za tlumočnictví.

* Zažila jste někdy, jak se říká, překladatelský oříšek?

Na ty člověk naráží často, protože jazyk je živý organismus, který se rozvíjí a mění. O angličtině to platí dvojnásob, jako světový jazyk číslo jedna se vyvíjí zcela překotně. Neustále se objevují nové věci, které je třeba pojmenovávat, a slovníky, i ty internetové, tomu tempu nestačí.

* Jak z toho pak ven?

Ke slovu přichází improvizace, tedy v případě tlumočení. Pokud jde o překlad čistě odborný, kde improvizovat nelze, člověk hledá a pátrá, až příslušný výraz najde a může ho použít. To platí u písemných překladů.

* Co je na této práci nejtěžší? Jaký je rozdíl mezi hovorovou řečí a tlumočením? Jaká jsou úskalí?

Nejtěžší je najít odvahu jít do toho, protože člověk nikdy přesně neví, co ho čeká. Angličtina není jen jedna, ale je jich tolik, kolik je států, kde se touto řečí mluví. Navíc každá země má různé dialekty. Je to podobné, jako když se Čech domlouvá s Moravákem, Pražák s Brňákem, Plzeňák s Ostravákem a podobně. Při běžném hovoru lze partnera požádat o přerušení řeči, zopakování slova či věty, zatímco tlumočení má rychlejší tempo a přísnější pravidla. Překladatel funguje jen jako nástroj dorozumění mezi dvěma či více lidmi, ale nikoliv jako samostatná osoba.

* U kterých slov může dojít k takzvanému faux pas? Zažila jste ho?

Angličtina má mnoho dvojic slov, která znějí velmi podobně a znamenají něco zcela jiného. Obvykle se liší hláskou či písmenem. Například dvojice „sheet a shit" či „cook a cock". Sheet, vysloveno šít, znamená list nebo arch, zatímco shit, vysloveno šit, je exkrement. Cook, vysloveno kuk, je kuchař, avšak cock, vysloveno kok, může být kohout, samec či vulgární výraz pro mužské pohlaví. Je toho ale mnohem víc. Tlumočník musí být velmi opatrný, aby se podobných přeřeků nedopustil. Zatím se mi to nestalo.

* Na dudáckém festivalu tlumočíte Skotům. Vozí si s sebou skotskou? Jak je to s jejich humorem?

Se Skoty jsem od roku 2000. Jsou to naše zlatíčka. Skotskou si s sebou nevozí, spíš jim chutná naše české pivo a strakonické obzvlášť. Nepohrdnou ani jiným lahodným mokem, ale za všech okolností jsou vždy připravení a ochotní zahrát pro naše publikum bez sebemenší chybičky. Vypadají sice přísně, ale humorem přímo srší. Anglický humor je pro Čechy občas nesrozumitelný a „moji" Skoti mě mnohokrát ubezpečili, že pro ně také. Jejich a náš humor jsou si velmi podobné, že by dědictví po společných keltských předcích?

* Kolika jazyky mluvíte? Zdají se vám v cizí řeči i sny?

Ovládám velmi dobře angličtinu, obstojně ruštinu a domluvím se německy. Sny se mi nejčastěji zdají v angličtině, která je mou velkou láskou. Pokud má člověk něco rád, zabývá se tím ve dne i v noci.

* Ve Strakonicích ale není mnoho příležitostí k tlumočení.

Souvisleji tlumočím převážně jen na dudáckých festivalech. Menšími příležitostmi jsou například oslavy osvobození či různé kulturní akce.

* Mají mladí zájem o jazyky?

Na gymnáziu se mohou naučit anglicky, německy, španělsky, francouzsky, rusky. Dokonce i latinsky. Družbou s německým gymnáziem, zájezdy do Velké Británie a Španělska se škola snaží studentům ukázat, že učit se jazykům má smyl. Ne všichni ve svém počátečním odhodlání vytrvají, ale hrstka odvážných se vždycky najde.

* Jak se ale rychle jazyk naučit?

Učit se rychle znamená učit se denně a využívat k tomu všech dostupných prostředků. Čtení knih, časopisů, textů na internetu. Psaní, poslech písní, filmů a mluvení. Třeba i s chybami. Nejlepší s cizincem. Za základ považuji poctivé učení. Bez slovní zásoby a mluvnických pravidel se cizí jazyk vstřebat nedá.

5+2 dny 6.6.2013 SLÁVKA PETRÁKOVÁ

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku