AKTUALITY ZE SVĚTA PŘEKLADŮ

Překlad za dva centy

Představte si, že čtete australský román a ve scéně líčící manželskou hádku muž řekne ženě: „Obíháš kolem ní jako dvoucentové hodinky." To vás zarazí a budete přemýšlet, co by to sakra mohlo znamenat. Tedy se podíváte do originálu, kde dotyčná věta zní: „You are carrying on like a two-bob watch over her." Sloveso carry on zde znamená „vyvádět" či „vztekat se", ale spojení two-bob watch v běžných slovnících nenajdete. Stačí se však podívat na internet, a vyskočí vám to hned, i s vysvětlením: Two bob znamená dva centy, watch jsou hodinky. Pokud si koupíte hodinky za pouhé dva centy, co od nich můžete čekat? Budou fungovat? Moc dobře asi ne. Odtud slangový výraz as silly / mad as a two bob watch, doslova „pitomý / šílený jako dvoucentové hodinky". Ve správném překladu by onen manžel tedy ženě řekl: Vyvádíš / Vztekáš se kvůli ní jako pitomá / šílená.

Co je to "rogační komise" aneb specifika právnické francouzštiny

Obsah zdánlivě stejných pojmů v českém a francouzském právu může být ve skutečnosti dost odlišný. Jak se vypořádat se specifiky právnické francouzštiny a jaké jsou nejčastější chyby při překladech?
Ačkoliv české i francouzské právo patří do kontinentální právní kultury, panují mezi oběma systémy četné rozdíly. Ty pak komplikují překlady právnických textů, neboť obsah jednotlivých pojmů se může lišit, respektive ne každý právní pojem má v druhém jazyce ekvivalent. „Je to dáno historickou zkušeností. My jsme spíše navazovali na rakouské právo, později došlo k modifikacím socialistickým právem. Francouzské právo vychází z římského práva, které je podpořeno vlastní středověkou a renesanční tradicí.
Ale například ve srovnání s angličtinou je tam určitě víc styčných bodů," říká Jana Tomaščínová z katedry jazyků Právnické fakulty UK.

Štěrbův betonářský slovník on-line

Začátkem tohoto roku byl na adrese www.condict.eu (zkratka výrazu Concrete Dictionary) zpřístupněn Štěrbův betonářský slovník zaměřený na stavitelství, a to zejména na stavitelství betonové.

Tlumočník do kapsy

Léto je tady a s ním cestování do cizích zemí, při kterém se vám jistě bude hodit slovník. Mobilní telefony s operačním systémem Android vám umožní využívat bezplatnou aplikaci Překladač Google.
1 PŘEKLAD NAPSANÉHO TEXTU
Výraz, který chcete přeložit, můžete vepsat a aplikace se postará o překlad. Spusťte aplikaci Přeložit, v horní části obrazovky vyberte zdrojový a cílový jazyk a do modře podtrženého řádku dole vepište text, který chcete přeložit. Klikněte na šipku, a text se přeloží. U každého přeloženého výrazu najdete (v případě vybraných jazyků) tlačítko se symbolem reproduktoru, které slouží k přehrání výrazu. Jsou tu i tlačítka pro zkopírování výrazu do schránky a pro jeho sdílení prostřednictvím sociálních sítí.

Obří slovník pomůže Vietnamcům se zrádnou češtinou, přiblíží i Cimrmana

Početná komunita zdejších Vietnamců dostane důležitého pomocníka. Vznikající česko-vietnamský slovník jim má ulehčit osvojování nelehkého slovanského jazyka, u nejmladších generací má naopak zamezit zapomínání vietnamštiny. Dílo přibližuje i české reálie, nechybí například vysvětlení, kdo je Jára Cimrman.

První díl Velkého učebního česko-vietnamského slovníku vyšel před několika týdny. Průměrně šest až sedm hodin denně včetně sobot a nedělí na jeho pokračování pracuje 77letý vietnamista a koreanista Ivo Vasiljev a 64letý absolvent ČVUT Nguyen Quyet Tien.

 

Kuchaře lze zaměnit za kohouta

Na práci tlumočníka je nejtěžší, že člověk nikdy přesně neví, co ho čeká.

Pro gymnazijní učitelku Jitku Panuškovou je angličtina druhým mateřským jazykem. Proto není divu, že si občas vymění profese. Pedagogiku za tlumočnictví.

 

ČEŠTINA ÚSPORNÁ A NEÚSPORNÁ

Pokud jste někdy museli napsat text určitého rozsahu a dodat k němu v témže rozsahu jeho anglický překlad, jistě jste si všimli, že u anglického textu je obtížnější se do stanoveného rozsahu vejít. Jste například omezeni rozsahem tisíc znaků. Hravě jej naplníte česky, přeložíte svůj text co nejlépe do angličtiny, ale ouha -internetový formulář hlídající počet znaků váš vybroušený překlad tvrdošíjně odmítá. Co naplat, nezbývá než přistoupit ke krácení a úpravám.

JAK POZNAT ŽENU

Jazykoví puristé si raději ulomí jazyk, než by uhnuli gramatickým zákonům. A donutí ze svých kateder a korektoren psát „herečka Greta Garbová“ či „zpěvačka Beth Dittová“ – i když je příjmení Garbo a Ditto vlastně značka. To jen aby si proboha někdo nepomyslel, že nejde o ženu. Má to smysl?