Překlady - Tlumočení - Korektury

Profesionální překlady textů a tlumočení od ALFA CZ Překlady


POTŘEBUJETE KVALITNĚ A RYCHLE PŘELOŽIT JAKÝKOLI TEXT Z / DO KTERÉHOKOLI JAZYKA ANEBO ZAJISTIT TLUMOČNÍKA PRO LIBOVOLNOU JAZYKOVOU KOMBINACI KDEKOLI NA SVĚTĚ, A TO VŠE ZA VÍCE NEŽ PŘÍZNIVOU CENU?

 

Potom jste tu správně - překladatelská agentura ALFA CZ Translation, která působí na překladatelském trhu od počátku 90. let a spolupracuje dnes již s více než 7500 profesionálními překladateli a tlumočníky, Vám zajistí komplexní překladatelské služby včetně grafiky a tisku, jazykové korektury, tlumočení, výrobu titulků, dabing a průvodcovské služby. Překlady, tlumočení a další služby zvládáme téměř ve všech oborech a jazykových kombinacích, a to nejen z cizího jazyka do češtiny a obráceně, ale i z cizího do cizího jazyka. Překlady provádějí zkušení překladatelé, rodilí mluvčí cílového jazyka, specialisté v daném oboru.

Překlady a tlumočení nás živí, proto jim věnujeme maximální pozornost s důrazem na pečlivost a odbornost.

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY

ROZŠÍŘENÍ SPOLUPRÁCE SE ZOO PRAHA

Jedním z našich novějších významných klientů se stala také pražská ZOO, která s námi navázala dlouhodobou spolupráci na základě prvotřídně vyhotovených korektur na téma chovatelství. Naše firma bude nyní zajišťovat nejen jazykové korektury, ale také překlady a tlumočení.

AKTUALITY ZE SVĚTA PŘEKLADŮ

ČEŠTINA ÚSPORNÁ A NEÚSPORNÁ

Pokud jste někdy museli napsat text určitého rozsahu a dodat k němu v témže rozsahu jeho anglický překlad, jistě jste si všimli, že u anglického textu je obtížnější se do stanoveného rozsahu vejít. Jste například omezeni rozsahem tisíc znaků. Hravě jej naplníte česky, přeložíte svůj text co nejlépe do angličtiny, ale ouha -internetový formulář hlídající počet znaků váš vybroušený překlad tvrdošíjně odmítá. Co naplat, nezbývá než přistoupit ke krácení a úpravám.

Proč si objednat překlady, tlumočení a další související služby právě u nás?

  1. S překlady, tlumočením, jazykovými korekturami a ostaními našimi službami máme více než 20 let zkušeností
  2. Naše jazykové služby odpovídají požadavkům norem EN 15038 a ISO 9001.
  3. Každý překlad kontrolujeme a překladům, které jdou do tisku, provádíme jazykovou a předtiskovou korekturu.
  4. Spolupracujeme s těmi nejlepšími, důkladně prověřenými překladateli, tlumočníky,korektory, dabéry a průvodci z celého světa, kteří jsou kromě svého jazykového zaměření specialisty v daném oboru.
  5. Nabízíme Vám dobré ceny s množstevními slevami nebo zákaznickou slevou pro každý Váš překlad
  6. Jsme rychlí a flexibilní, takže překlady i další zakázky zajistíme nejpozději ve Vámi požadovaném termínu
  7. U každé zakázky se snažíme vybrat takové řešení, které co nejvíce eliminuje Vaše náklady
  8. Neustále sledujeme nové trendy a novinky v našem oboru a učíme se ze zkušeností, abychom se mohli přizpůsobit všem Vašim požadavkům a vyjít Vám maximálně vstříc.

Krátce o firmě ALFA CZ Překlady

Překladatelská agentura ALFA CZ Translation zajišťuje profesionální překlady, tlumočení a další služby od roku 1994. Ke každé zakázce přistupujeme s maximální pečlivostí a díky mnohaletým zkušenostem v oblasti překladů a tlumočení jsme schopni zajistit i ty nejnáročnější projekty. Našimi zákazníky jsou i velké národní a nadnárodní společnosti.

Naše jazykové služby odpovídají požadavkům norem EN 15038 a ISO 9001. Každý překlad kontrolujeme a překladům, které jdou do tisku, provádíme jazykovou a předtiskovou korekturu.

Máme k dispozici síť čítající již více než 7500 profesionálních, důkladně prověřených překladatelů, tlumočníků, korektorů, dabérů a průvodců z celého světa, kteří jsou specialisty v různých oborech. Všichni mají vysokoškolské vzdělání a minimálně 10 let praxe v oboru. Díky tomu můžeme zajišťovat i realizaci velkých projektů, zaměřených na běžné i odborné překlady, ověřené či  expresní překlady, jakož i simultánní a konsekutivní tlumočení, jazykové a předtiskové korektury, kontroly správnosti cizích překladů, výrobu titulků či dabingu a průvodcovské služby prakticky v kterémkoli jazyce a na jakékoli téma.

Každý překlad dokážeme opatřit vhodnou jazykovou či předtiskovou korekturou, vždy podle účelu použití překladu. Jazykové korektury rodilým mluvčím děláme všem textům, nejen našim překladům Provádíme také kontrolu správnosti cizích překladů. Nejčastěji si naši zákazníci objednávají překlady právních dokumentů, technických manuálů, , stavebních dokumentací, IT textů, účetních dokumentů, výročních zpráv, firemních prezentací, ale i beletrie. V oblasti tlumočení převládá simultánní tlumočení přednášek a seminářů např. na téma životní prostředí, právo, technika, medicína a konsekutivní tlumočení firemních prezentací, školení zaměstnanců nebo běžných obchodních jednání. Vyrobíme Vám také titulky a dabing, to vše na špičkové úrovni v profesionálních studiích České televize. Zajistíme Vám vhodmého průvoce pro jakoukoli lokalitu v téměř všech jazycích.

Překlady

Vyhotovíme Vám dle Vašich potřeb následující překlady


Běžné překlady

Běžnými překlady rozumíme překlady všech textů (kromě vysoce odborných), které nejsou určeny k prezentačním účelům. Tyto překlady provádějí překladatelé dané jazykové kombinace, specialistké v přísluném oboru, většinou rodilí mluvčí, kteří navíc žijí v zemi překládaného jazyka.

Odborné překlady

Překlad považujeme za odborný, pokud spadá do sféry přírodních věd (např. fyzika, matematika, chemie, medicína apod.). K těmto překladům je přizvána ještě druhá osoba, specialista z praxe, proto se zde účtuje příplatek 20 %. Za odborný překlad nepovažujeme překlady právního textu (např. smlouvy) nebo běžného technického textu (např. stavební dokumentace či návod k obsluze stroje).

Překlady pomocí CAT nástrojů

Pokud si přejete provádět překlady pomoci CAT nástrojů, můžeme Vám nabídnout překlady v programu TRADOS, memoQ a dalších. V případě programu TRADOS vlastníme multilicenci tohoto programu, proto jsme schopni sestavit pro každý Váš projekt tým až 10 vhodných překladatelů se zkušenostmi z překlady z Vašeho oboru . Překladatelé jsou vzájemně propojeni, pracují on-line a ten nejlepší z nich, MASTER je vedoucím proejtku a určuje vytváření nové terminoílogie, kterou ostatní překladatelé automaticky přebírají. Tak dokážeme zajistit velké překlady v krátkých termínech se zachováním jednotné terminologie. Pro našeho stálého klienta, nadnárodní korportaci z oboru IT, jsme naposledy v týmu 6 překladatelů (5 překladatelů a 1 vedoucího projektu) přeložili rozáhlý manuál o rozsahu 2 500 normostran textu z němčiny do češtiny za 2 měsíce. Vedle překladu jsme se klientovi postarali také o aktualizaci slovníku specifických firemních výrazů. Dodejte nám i Vy svou překladovou paměť (TM) pro Vaši jazykovou kombinaci a obor, případně i slovníček používaných pojmů, a my Vám v aplikaci TRADOS vypracujeme v krátkém termínu kvalitní překlad.

Prezentační překlady

Prezentační překlady jsou překlady, které jsou určeny k prezentačním účelům, např. ke zveřejnění na internetu, v médiích, v tisku apod. Každý překladatel si po sobě překlad dvakrát kontrouje, přesto je u prezentačních překladů třeba, aby překlad ještě prověřil jazykový korektor, který se zaměřuje především na větnou skladbu, stylistiku a případné zbylé překlepy.. Tuto jazykovou korekturu je možné si u nás přiobjednat za cca 30 % ceny překladu.

Ověřené překlady

Ověřené, úřední nebo také soudní překlady (např. plné moci, osobní dokumenty, notářské zápisy, smlouvy a dodatky, zápisy z valných hromad), které se správně nazývají překlady s tlumočnickou doložkou vypracovávají překladatelé jmenovaní příslušným soudem, proto jsou cca o 30 % dražší, než překlady bez ověření. Ke každému ověřenému překladu se připojuje doložka soudního překladatele a překlad se sešívá s originálním dokumentem nebo s jeho notářsky ověřenou kopií . Překlad s tlumočnickou doložkou se liší od běžného překladu tím, že je právoplatným dokumentem  v těch zemích, kde je jazyk přeloženého textu úředním jazykem. Překlady Vám můžeme ověřit i dodatečně, tedy pokud jste si napřed objednali překlad bez ověření a dodatečně jste zjistili, že potřebujete ověřený překlad.

Expresní překlady

Expresní překlady jsou neověřené i ověřené překlady běžných, prezentačních či odborných textů, vyhotovené v tentýž den anebo v takové lhůtě, kdy jeden překladatel musí pracovat větší rychlostí, než 7 normostran nebo 1700 slov u neověřených a 5 normostran nebo 1200 slov u ověřených překladů za 24 hodin. U expresních překladů platí zákazník příplatek za rychlost 20 až 50 % ze  standarní ceny překladu, podle toho, kolik, normostran musí překladatel za 24 hodin přeložit. Expresní překlad se nedoporučuje u prezentačních, odborných či jinak velmi důležitých textů, kde překladatel nemá dostatek času na důkladnou kontrolu překladu a  nezbývá čas na provedení jazykové či odborné korektury.

Grafika a tisk

Pro veškeré Vaše překládané či jiné texty Vám za dobrou cenu provedeme grafickou úpravu v požadovaném formátu (např. tískové PDF nebo InDesign), přípravu pro tisk v grafickém studiu včetně předtiskové korektury  a samotný tisk s použitím moderních technologií.

Tlumočení

Naše agentura se nezaměřuje pouze na překlady, více než 15 zkušeností máme i s tlumočením. Jakožto full service agentura v oboru překladatelských služeb Vám rádi zajistíme následující druhy tlumočení:

Pro Vaše akce, při kterých se využívá simultánní tlumočení Vám rádi zařídíme kvalitní tlumočnickou techniku.

Vždy se snažíme zajistit tlumočníka přímo v zemi a městě, kde se tlumočená akce pořádí,  abychom Vám ušetřili náklady na přepravu a ubytování tlumočníka. Pokud toto není možné, snažíme se pro Vás najít jinou variantu, která bude Vaše vedlejší náklady co nejvíce eliminovat.

Korektury

Vašim překladům, textům určeným k prezentaci či jakýmkoli jiným textům provedeme následující korektury

Naši korektoři jsou opravdoví specialisté s perfektní znalostí svého rodného jazyka, kteří kromě korigování překladů provádějí také korektury knih a časopisů.

Titulky a dabing

Text Vašeho dokumentárního, propagačního, celovečerního či jiného filmu Vám nejen přeložíme, ale vyrobíme k němu ve studiích České televize

to vše ve špičkové kvalitě. Pošlete nám svůj film na libovolném nosiči a my Vám na základě Vašich požadavků na cílovou podobu titulků či dabingu zašleme cenovou kalkulaci.

Průvodcovské služby

V téměř každé zemi na světě Vám zajistíme zkušeného průvodce pro požadovaný jazyk se znalostmi důležitých památek a dalších významých míst v dané lokalitě. I zde se snažíme eliminovat Vaše vedlejší náklady a zajistit Vám průvodce přímo z místa, kde se bude průvádět.

Zkušební překlady zdarma

Pořádáte výběrové řízení na dodavatele překladů a tlumočení pro svoji firmu a nejste si jisti, kterou agenturu pro budoucí spolupráci vybrat? Zašleme Vám nejen cenovou nabídku, ale vypracujeme Vám i krátký zkušební překlad zdarma.

Překlady šité na míru

Naši překladatelé jsou skutečnými profesionály, a proto Vám můžeme pro každou jazykovou kombinaci vybrat odborníka se zkušenostmi s překlady v daném oboru. Navíc se dokážeme přizpůsobit Vaší terminologii např. tím, že od Vás převezmeme již používanou firemní terminologii a vytvoříme Vám vlastní firemní slovníček základních pojmů, který pro Vás budeme v budoucnu udržovat a průběžně aktualizovat.

Podporujeme zajímavé projekty v oblasti překladů a tlumočení

Snažíme se vyhledávat a podporovat zajímavé projekty v oboru překladů. Jedním z nich je například Online překladač vět. I když tento překladový nástroj nezohledňuje zdaleka všechny souvislosti překládaného textu, pro pochopení základní myšlenky při troše představivosti postačí a může Vám pomoci v situaci, kdy potřebujete okamžitě pochopit význam určitého upozornění či krátké zprávy. Jakékoli písemné překlady, které mají mít hlavu a patu,  však svěřte raději profesionálům. Víte snad o nějakém dalším zajímavém projektu z oblasti překladů či tlumočení? Dejte nám vědět.

Překlady a tlumočení v různých jazycích

Nejčastěji provádíme překlady a tlumočení z  angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, překlad italštiny, ruštiny, polštiny, maďarštiny, ukrajinštiny, rumunštiny, bulharštiny, chorvatštiny, slovinštiny, lotyštiny, litevštiny, čínštiny, japonštiny a turečtiny do češtiny a obráceně. Překlad či tlumočení Vám však zajistíme i v mnoha dalších cizích jazycích. Samozřejmě také překládáme i tlumočíme přímo z cizího do cizího jazyka (bez použití češtiny). Vždy se snažíme, aby Vám překlad prováděl rodilý mluvčí, žijící v dané zemi, kde je cílový jazyk, do kterého se překlad provádí, hlavním úředním jazykem.

Nevyberete-li si zde jazyk, ve kterém potřebujete zajistit překlad či tlumočení, zavolejte nám a zeptejte se.

Tlumočení podle Vašich potřeb

Zajistíme Vám jakýkoli druh tlumočení, v Čechách i zahraničí. Tlumočíme jak jednorázové akce, tak konference o více jazycích a tlumočnících nebo i dlouhodobé akce např. při školení zaměstnanců. Nejčastěji zákazníci žádají kabinové simultánní tlumočení a konsekutivní tlumočení. Často také našim klientům zajišťujeme tlumočení se soudní doložkou pro jejich úřední jednání či schůze se zahraniční účastí. Provádíme tlumočení v mnoha jazycích, nejčastěji v angličtině nebo němčině, dále pak ve francouzštině, italštině, španělštině a ruštině. Zavolejte nám nebo pošlete email a my Vám zajistíme vhodného tlumočníka pro Vaši akci.


Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku